GDPR Dirimi Polering - Dirimi Polering

Dirimi Polering
Mobil 22 25 15 29
Telefon 57 52 70 99
Firmaets logo, som vi bruger i vor markedsføring
Dirimi Polering - Din lokale udbyder af vinduespolering & rengøring Telefon 22 25 15 29
Gå til indhold

GDPR Dirimi Polering


GDPR side
Dirimi Polering er i lighed med andre virksomheder underlagt GPDR

GDPR information om personlige oplysninger fra og med 25/05/2018 ( EU-regler )

Kunder med indgået aftale
Vi opbevarer adresseoplysninger og email, som udelukkende bruges i forbindelse med udsendelse af faktura, rykkerskrivelser, kontoudtog og deslige. Disse oplysninger gemmes sikkert, og sikkerhedskopi gemmes online hos anerkendte udbydere. Vi udsender på ingen måde nogen former for uopfordret reklamehenvendelser. Vi deler ikke dine oplysninger med andre firmaer. 3.mand  o.lign. Vi indsamler kun oplysninger, når du selv har henvendt dig. Ingen automatiik. I direkte forbindelse med opgaver, der skal udføres, vil der foregå kontakt fra vor side, på mail eller telefonisk. Når opgaven er udført slettes mails. Kopi af accepteret tilbud opbevares som udgangspunkt så længe aftalen løber, da firmaet ved eventuel uoverensstemmelse med kunde, har den juridiske bevisforelse for indgået aftale. Skulle en aftale ende med  eller vurdering af risiko for et retsligt efterspil, eller sag ved forsikring, vil oplysninger blive brugt ved disse, i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. (Dokumentation/juridisk bevis). Ved afslutning af aftale, SKAL firmaet opbevare regnskabsoplysninger til brug for skatteregnskab. Disse oplysninger opbevares efter de til enhver tid gældende regler. Vi vil naturligvis løbende svare på henvendelser fra kunder, og mails slettes ved uaktuelitet. Alle former for elektronisk kommunikation bruger krypterede forbindelser. Firmaet er underlagt almindelige regler vedr tavshedspligt. Du har som kunde altid mulighed for at få vore oplysninger om dig, tilsendt. Når faktura, rykker, kontoudtog o.lign  er betalt, er udgangspunktet fra nuværende kunder, samtykke til at firmaet på sikker måde opbevarer og behandler kontaktoplysninger, primært til afregning for udførte ydelser.
 
Skulle du som kunde have indvendinger mod dette, bedes du kontakte firmaet.
Nye kunder, der evt. ønsker aftale
Når du som evt. ny kunde henvender dig, accepterer du, at firmaet tager kontakt med henblik på at svare på henvendelse. Alle former for kummunikation i den forbindelkse gemmes, og ved endelig afvisning af tilbud, slettes alle oplysninger straks herefter. Ved accept af tilbud e.lign, giver du samtykke til, at vi behandler og opbevarer dine adresseoplysninger.
Dirimi Polering
Har du egentlig tid til at gøre det selv
Tilbage til indhold