Praktisk info Dirimi Polering - Dirimi Polering

Dirimi Polering
Mobil 22 25 15 29
Telefon 57 52 70 99
Firmaets logo, som vi bruger i vor markedsføring
Dirimi Polering - Din lokale udbyder af vinduespolering & rengøring Telefon 22 25 15 29
Gå til indhold

Praktisk info Dirimi Polering


Praktisk info side

Praktisk info er nyttig viden om Dirimi Polering
Adgang til indendørs opgaver

Ved alle opgaver, der skal udføres indendørs, skal der laves aftale vedr. nøgle og alarm. Nøgler gemmes på adressen efter aftale med kunden. Kun i særlige tilfælde, og efter skriftlig aftale, og for kundens risiko, opbevarer vi nøgler. Det skyldes at vor forsikring ikke dækker tab af nøgler. Det er normalt ikke et problem med husdyr. Det tager vi hensyn til.
Manglende afbud fra kunde, ingen fremlagt nøgle og andre forhold, der gør, at vi ikke kan løse en opgave indendørs, forbeholder vi retten til at fakturere for den tid, der skal bruges på opgaven. Det er specielt ved større opgaver, at dette kan gøre sig gældende.
Om vinduer

Pudsemetode
1 side:  Er altid udvendigt. Pudses normalt 1 gang månedligt.
2 sider: Både ud- og indvendigt. Pudses normalt hver anden måned.
4 sider: Koblede vinduer. De to inderste sider pudses normalt 1 gang årligt.
Hvis det ønskes, kan vi lægge en seddel i postkassen hver gang der er udført udv. polering:

Kørsel
Når der køres i de faste ture, er udgangspunktet at firmaet betaler for kørsel. I øvrige tilfælde forbeholder vi os retten til at fakturere for kørsel

Opstart
Inden vi starter med at servicere kunden, aftales et besøg på adressen. Ved besøget vil opgaven blive vurderet og prissat. Vores kørsel til opgaverne ligger som 4 ugers terminer. Det betyder, at man kan få pudset vinduer hver 4., 8., 12., 16., 20. eller 24. uge. Dette gælder dog IKKE kunder med postnumre 4130 og 4140. Kunder i disse postnumre kan aftale terminer helt efter eget ønske samt bestille ekstra polering UDEN pristillæg på faktura.

Fast aftale
Vi sørger automatisk for at overholde aftalte terminer.

Bestillingsaftale
Kunden kontakter os, når der skal pudses vinduer.

Når der skal pudses vinduer indvendigt, sender vi besked. Det sker normalt per mail. Denne mail SKAL besvares. Kunder uden mailadresse kontaktes telefonisk. Ved bestillingsaftale anbefales det at kontakte os minimum 14 dage før pudsning.
Der skal udføres mindst én polering i løbet af en periode på 12 måneder efter sidst udførte polering. Hvis dette IKKE sker, nedlægges aftalen automatisk.

Rengøringsopgaver

Opdeles typisk i to dele:

Normal rengøring
Aftørring af borde og vandrette flader op til 1,80m, vindueskarme, tømning af papirkurve og askebægre, støvsugning/fejning/vask af gulve, rengøring af køkken/kantine samt rengøring af toiletter og sanitet. Disse opgaver udføres ved hver rengøring.

Meget dyre effekter, eks fjernsyn, malerier, vaser, lamper, vinhylder etc, røres normalt ikke

Ekstra rengøring
Aftørring af paneler, vandrette flader over 1,80m, dørkarme, lamper, dørhåndtag, dørflader, edb-udstyr, telefoner, stoleben osv. samt diverse afkalkning. Andre ønsker er mere end velkomne.
Disse opgaver vurderes og udføres efter behov. Med hensyn til brug af rengøringsmidler aftales der nærmere med kunden.

Vi tilbyder også aftaler vedr. hovedrengøring, samt større engangsopgaver overalt på Sjælland.

Regning
Der afregnes pr. påbegyndte 0,25 time, dog minimum 1 time.
Faste rengøringskunder får tilsendt faktura ultimo hver måned.
Øvrige rengøringsopgaver afregnes fra gang til gang.

Kørsel
Når der køres i de faste ture, er udgangspunktet at firmaet betaler for kørsel. I øvrige tilfælde forbeholder vi os retten til at fakturere for kørsel
Dette gælder for alle typer opgaver

Opsigelse af aftale

Dette sker typisk med et varsel på 2 måneder, som det vil fremgå af enten tilbud eller 1. tilsendte faktura. Her kan opsigelse gøres, uden at du som kunde skal fremsætte begrundelse, dokumentation, og firmaet bekræfter stop af aftale, typisk i en mail eller på sidst tilsendt faktura.
Forbrugeraftaler kan 5 måneder efter aftalen er startet, opsiges med løbende måned + 1 måned.
Dog har pudseaftaler med lange intervaler, et varsel, der svarer til interval. ( ex. Pudsning hver 4 måned, betyder 4 mdr opsigelse )

Skulle særlige omstændigheder opstå ifm opsigelse, forbeholder firmaet ret til stille spørgsmål til kunde.

Hvis det fra kunde kan påvises og med behøring dokumentation, at firmaet har udvist GROV tilsidesættelse, udeblivelse og deslige, kan der forhandles om stop af aftale før tid. Hvis der findes en løsning, der passer begge parter, fremsendes der en bekræftelse.

Hvis det fra kunde kan bevises, at firmaet har foretaget tyveri, bedrageri, og anden kriminel adfærd, sker stop af aftale med øjeblikkelig virkning. Her er der tale om forhold efter straffelovens rammer.

I en opsigelseperiode, vil det være således, at der pålignes  forbrug af serviceydelser iht den aftale, der foreligger. Det sker uanset man som kunde ønsker ydelser udført eller ej.

Jura

Firmaet forbeholder sig retten til at benytte gældende jura for firmaer. Dette vil kun ske baseret på konkret vurdering i relation til aftale med kunde. Dette er IKKE en generel politik.
Dansk lovgivning foreskriver ikke at et firma bare uden videre efterkommer kundes version af hændelse.

Ligeledes  baseret på det enkelte tilfælde tages der beslutninger med afsæt i etik og moral.


Dirimi Polering
Har du egentlig tid til at gøre det selv
Tilbage til indhold