Dirimi Polering om firmaet - Dirimi Polering Vinduespolering & Rengøring

Dirimi Polering

Mobil 22 25 15 29
Telefon 57 52 70 99
Dirimi Polering - Din lokale udbyder af vinduespolering & rengøring Telefon 22 25 15 29
Gå til indhold

Dirimi Polering om firmaet


Om firmaet side


Vi kører i disse postnumre

2680 Solrød, 2690 Karlslunde, 4000 Roskilde, 4030 Tune, 4060 Kirke Såby
4100 Ringsted, 4130 Viby Sj., 4140 Borup, 4174 Jystrup, 4320 Lejre
4330 Hvalsø, 4600 Køge, 4621 Gadstrup, 4622 Havdrup, 4623  Ll. Skensved
4632 Bjæverskov, 4681 Herfølge, 4682 Tureby, 4690 Haslev
osted ejby vemmedrup gevninge snoldelev nørre dalby
himmelev, svogerslev, kværkeby

Telefontid

mandag - torsdag   
08.00-17.00
fredag        
08.00-16.00

CVR        20 96 37 00


Firmaet blev grundlagt
21. april 1999
Indehaver  Claus Olesen
Firmaet er 100% dansk
Internet

Sociale medier

Chat
Messenger, whatsapp, Google duo


Aftalevilkår
Som udgangspunkt, er en aftale med kunde, at betragte som konkrete vilkår, baseret på vurdering ved salgsbesøg.

Tilbud
Vi vælger en af disse metoder
1. Vi fremsender et skriftligt tilbud til accept
2. Der er noter omkring vilkår for aftale på 1. faktura. Ved betaling af denne er aftale bindende
3. Vi sender en bekræftelse, hvis der foreligger en mundtlig aftale

Indsigelse
Hvis du skulle modtage skrivelser eller andet fra firmaet, der efter kundes opfattelse ikke er i ovenstemmelse, med retlige omstædigheder, skal du gøre en skriftlig indsigelse til firmaet. Dette kan dog kun ske, hvis indsigelse er sagligt begrundet, jfr. danske retsprincipper.Du kan fortabe denne ret, hvis du ikke gør indsigelse i rimelig tid.

Priser
Vore prisaftaler følger kalenderåret. Det vil sige, at der må forventes normal timeprisreulering ved årsskiftet
Vore prisaftaler tager altid forbehold for udefrakommende påvirkninger, og kan derved ændre tilbudte priser uden varsel. Udefrakommende påvirkninger er f.eks nye afgifter, meget høje priser på brændstof etc. Vi følger markedet løbende, og undersøger hvad for priser der er i markedet. De timepriser vi tilbyder læner sig alt andet lige, i nogenlunde det samme niveau som lignende firmaer.

VI TILBYDER PÅ INGEN MÅDE PRISER, DER ER UREALISTISK LAVE.

Enhver henvendelse med dette formål frabedes. Det er en klar strategi, at opretholde en sund virksomhed, der kan tilbyde hjælp til kunderne, også "på den lange bane". Principper, der gør at der er et godt fundament at stå på, og at man som kunde kan være sikker på, at få en holdbar aftale.
Man skal som kunde regne med, at en ansvarlig timepris, ligger i intervallet 250,00 til 300,00 kr + moms. Vi er en virksomhed, der finder det helt naturligt at skulle betale til "fælleskassen", så på den baggrund tlbydes der "hvide priser". Vi hylder princippet om sund og fair konkurrence

Ferie
Ved afholdelse af ferie og ifm helligdage, kan terminer på faste opgaver rykkes lidt, i forhold til aftaler

Fortroelighed
Firmaet er underlagt almindelige regler omkring tavshedpligt, dvs der videregives ingen oplysninger om kundeforhold, aftaler, hvad der opleves under udførelse af opgaver. Ved skatterevison, kan det komme på tale at regnskabsoplysninger skal videregives.

Reklamation
I Danmark har kunder ikke en lovbestemt ret til reklamation, ved køb af serviceydelser. Uanfægtet af dette har Dirimi Polering, en frivillig ordning omkring reklamation. Det medfører som følger:
I 3 dage efter udført ydelse, yder vi en ubetinget ret til reklamation. Det betyder, at vi uden diskussion kommer forbi med henblik på udbedring af mangel.
Herefter yder vi en betinget ret til reklamation. Det betyder, at firmaet forbeholder ret til at vurdere i hvilket omfang, en reklamation skal efterleves. Ligeledes forbeholder vi os ret til afvisning af reklamation. Ligeledes kan dokumentation fra kunde komme på tale.

Uanfægtet at ordning er frivillig, følger firmaet bestemmelser i købelovens §78. Det betyder at det er firmaet og ikke kunden, der har retten til at afgøre hvorledes en reklamation skal behandles.

Billeder
Firmaet forbeholder sig ret til at tage billeder af det udførte arbejde. Dette gøres KUN EFTER KONKREKT vurdering, og skal bruges som dokumentation for udført arbejde. Ved reklamation fra kunde, sammenholdes billeder med reklamation, og på den baggrund vurderer firmaet sagens videre forløb. Vi garanterer uden ophold at billeder gemmes fortroeligt, og slettes, når billeder ikke længere er aktuelle. Du har naturligvis ret til, selv at indsende billeder, som så vurderes af firmaet.


Miljøpolitik
Vi bruger naturligvis kun miljødeklarerede rengøringsprodukter, når vi løser opgaver hos kunderne. Vi kører affald til godkendt losseplads. Den daglige vask af klude, mopper og andet rengøringsudstyr, vaskes ligeledes med miljødeklareret sæbemiddel. Lugning af bede, ukrudt og deslige foregår uden brug af sprøjtemidler, ukrudtsmiddel og deslige. Brug af kemikalier bruges KUN NÅR DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT, og der ikke er andre muligheder. Det kan gøre sig gældende ved afrensning af vinduer.

Vintertide
Ved vintertide, forbeholder vi os retten til med eller uden varsel, at aflyse/flytte opgaver, der skal udføres, hvis firmaet pålægges at udføre snerydning, grusning eller saltning. Berørte kunder vil naturligvis blive kontaktet som hurtigt som muligt, med henblik på en ny aftale.

I perioden primo november til medio februar hvert år, må det forventes, at opgaver der skal udføres indendørs, vil blive udført "ud på eftermiddagen". Derved kan de lyse timer udnyttes bedst muligt, når der udføres opgaver udendørs.

Forsikring
Der er tegnet ansvarsforsikring ved Topdanmark. Anmeldelse af skade til i første omgang til eget selskab, der så herefter kontakter Dirimi Polering med evt. henblik på krav. Vort forsikringsselsab sættes så på sagen, og træffer en afgørelse om erstatning eller ej. Der kan ikke rejses personlige krav mod ledelse eller andre i Dirimi Polering. Ved rejsning af krav, skal der være tydelig bevis/dokumentation for skadens opståen, og at skaden kan henføres til Dirimi Polering

Filosofi
Vi finder det helt naturligt, at man som kunde her, stiller krav og forventninger til en indgået aftale. Det er lige så naturligt, vi som firma, gør hvad vi kan, for at efterleve disse. Dirimi Polering er heldigvis i den situation, at fejl og dårlige oplevelser er meget sjældne. MEN skulle der være et eller andet, du som kunde ikke helt finder i orden, hold dig ikke tilbage. Så tager vi en stille og rolig snak og finder en løsning, og ja tak  -  gerne med godt humør. Det udførte arbejde SKAL være i orden, og der SKAL leveres god service. Det manglede da bare.

Du er ikke i tvivl, når vi har været der

Dirimi Polering

Tilbage til indhold